Okyar Tahaoğlu

"Durmak istiyorsan sağlam dur. Yürümek istiyorsan çabuk yürü."

Liderlik

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

 

Atatürk okumayı ve uygulamayı sevdiği gibi yazarak paylaşmayı da tercih etmiş. Kendisinin kaleme aldığı notları, kitapları ve ders kitapları sayarsak yaklaşık 10 adet basılmış eseri var. Bunların isimlerini ve kaç yaşındayken ve hangi rütbedeyken yazdığını inceledim. Yaşı, ortamı ve rütbesi kitap yazmak için ayırdığı zamanın değerini ortaya koymak açısından anlamlı.

27 yaşında Kurmay Kıdemli Yüzbaşı iken Selanik’te (1908) – Takımın Muharebe Eğitimi (Almanca’dan çevirmiştir)

28 yaşında Kurmay Kıdemli Yüzbaşı iken Makedonya’da (1909) –  Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları

30 yaşında Selanik’te  (1911) –  Taktik Tatbikat Gezileri

31 yaşında Kurmay Önyüzbaşı iken (1912) – Bölüğün Muharebe Eğitimi (Almancadan çevirmiştir)

35 yaşında 16. Kolordu Komutanı (1916) – Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler

35 yaşında 16. Kolordu Komutanı Edirnede  (1916) – Askerî Talim ve Terbiye Hakkında Görüşler

37 yaşında  Kurmay Yarbay  Sofya Ateşesi iken (1918) – Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

46 yaşında  (1927) – Nutuk

49 yaşında Cumhurbaşkanı iken (1930) – Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, ders kitabı olarak okullarda okutuldu.

56 yaşında Cumhurbaşkanı iken Dolmabahçe Sarayı’nda (1937)  – Geometri, ders kitabı olarak okullarda okutuldu.